Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż dla podmiotów gospodarczych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Desmonet, adres: ul. Dąbrowskiego 49/20, 60-842 Poznań , NIP:6442067257.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Zamówienia

1. Zamówienia można składać emailem na adres: biuro@desmonet.pl.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem i/ lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu oraz uzgodniony mailem i/lub telefonicznie termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep, omówienie terminu i sposobu dostawy  i powtórne potwierdzenie Zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do pomyłek nieumyślnych w stanach magazynowych lub opisach produktów. 

III. Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące  formy płatności:

– płatność na konto sklepu
– płatność przy odbiorze towaru

2. Ceny dostawy zależne są od sposobu dostarczenia (firma kurierska, Poczta Polska) i wagi. Istnieje możliwość dostarczenia urządzenia wraz z instalacją i przeszkoleniem w obsłudze –  cena za taką usługę ustalana jest z Klientem w trakcie omawiania terminu i sposobu dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i dostawę.

IV. Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy.

2. Prawo odstąpienia od Umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

VI. Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Więcej informacji o ochronie prywatności osób korzystających z serwisu znajduje się na stronie Polityki prywatności Desmonet.

VII. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej otwórz Politykę prywatności.